• Udział w projekcie

   • NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM

    http://pamiec81.pl


    Koordynatorzy projektu Agnieszka Zamorska  i Wioleta Figura

     

   • MIEJSCE PATRIOTYCZNO – HISTORYCZNE

   • W RAMACH DZIAŁAŃ MŁODE POKOLENIA O „SOLIDARNOŚCI” PRZYGOTOWALIŚMY MIEJSCE  PATRIOTYCZNO – HISTORYCZNE NA TEMAT WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO 40 LAT PO STANIE WOJENNYM.

   • UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

   • W RAMACH DZIAŁAŃ ODKRYWAMY HISTORIĘ SOLIDARNOŚCI AGNIESZKA ZAMORSKA I WIOLETA FIGURA WZIĘŁY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH: ZDARZENIA, KTÓRE OBUDZIŁY DUCHA WOLNOŚCI ORAZ ZNANE I NIEZNANE O SOLIDARNOŚCI LAT OSIEMDZIESIĄTYCH REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO.

   • PROJEKCJA FILMU „NIE ZABIERAJCIE MAMY”

   • W ramach realizacji kolejnego zadania w dniach 18.10 – 29.10.21 r., klasy: 7a, 7b, 7c oraz 8a, 8b i 8c brały udział
    w projekcji filmu dokumentalnego "Nie zabierajcie Mamy".  Przedstawia on nieopowiedzianą do tej pory historię działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce
    (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). 
    https://www.youtube.com/watch?v=WZzWUpGFbxo&t=3261s

    Dodatkowo klasy 8 obejrzały krótką historię NSZZ Solidarność i jej bohaterów.

         

   • WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI - STAN WOJENNY WE WSPOMNIENIACH BLISKICH

   • KOLEJNYM ZADANIEM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU BYŁ UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSIE LITERACKIM.


        Niektórzy uczniowie klas VII zainteresowali się tematem, podjęli wyzwanie i napisali prace literackie. Zadanie to było dość trudne, ponieważ pojęcie stan wojenny jest im znane tylko z lekcji historii lub rodzinnych opowieści. Jednak nie poddali się i przeprowadzili rozmowy z ludźmi, którzy żyli w tamtym czasie... Poznali świadectwa bliskich, członków rodziny, sąsiadów i na tej podstawie stworzyli literacki obraz lat 1981- 1983. 
          Prace zostały wysłane do organizatora. Teraz oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.

   • ZAPREZENTOWANIE NA TERENIE SZKOŁY WYSTAWY PRZYGOTOWANEJ PRZEZ IPN „STAN WOJENNY 1981-83” to kolejne nasze zadanie w ramach realizacji projektu.

   • W dniach 16-18 listopada 2021 roku w holu głównym naszej szkoły zaprezentowana została edukacyjna wystawa przygotowana przez IPN. 

    Uczniowie mogli zapoznać się z tragicznymi wydarzeniami w Kopalni Wujek w Katowicach. Pacyfikacja kopalni i śmierć 9 górników to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń stanu wojennego. To wydarzenie, o którym młodzi ludzie muszą wiedzieć i o którym nie mogą zapomnieć. My - Pamiętamy...

               

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie