• Planowane konkursy świetlicowe:

   •  

    • literacki - "Wiersz o kropce"
    • ekologiczny - "Coś z niczego" (recycling)
    • literacki - "Znam książki D. Gellner", 
    • sprawności fizycznej - "Sprawny znaczy Zdrowy"
    • recytatorski – "Mały OKR 2023"
    • matematyczno – techniczny "Geometryczny Mikołaj".
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie