• Uroczystość wręczania nagród i dyplomów laureatom II Konkursu Poetyckiego "Pokolenie"

   • 31 maja w późnych godzinach popołudniowych w holu naszej szkoły odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom II Konkursu Poetyckiego „Pokolenie”. Spotkanie miało charakter wieczoru poetyckiego, bowiem laureatki i laureaci prezentowali swoje wiersze przed zgromadzonymi gośćmi, wśród których zasiadali przede wszystkim rodzice i opiekunowie młodych poetów oraz jurorzy; panowie Bartłomiej Majzel i Maciej Brzoska oraz zaproszeni goście. Odczytano również list adresowany do zgromadzonych, którego autorem był Jurij Zawadski, trzeci z jurorów, poeta ukraiński, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu bezpośrednio. Zarówno polska jak i ukraińska poezja młodych twórców wzruszała, zaskakiwała i budziła emocje, skłaniała do refleksji nad współczesnym światem i znakomicie współbrzmiała z poezją naszego patrona K.K.Baczyńskiego. Jego utwory muzyczne wykonywali uczniowie; dziewczęta i chłopcy z klas 5,6,7 i 8 naszej szkoły. II edycja konkursu objęła swym zasięgiem 11 szkół, nadesłano 44 wiersze pisane w języku polskim, ukraińskim i białoruskim.

    Opracowanie tekstu: Iwona Zych
    Zdjęcia: Magdalena Liszka

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie