• Konto bankowe Rady Rodziców:

    ING Bank Śląski

    40 1050 1285 1000 0097 6546 2032

    W tytule przelewów proszę o podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz umieścić dopisek: RADA RODZICÓW SP nr 36 w Katowicach.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie