• Rekrutacja do klas pierwszych - rok szkolny 2024/2025

   • Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025 dostępne są pod linkiem:
    Nabor_do_publicznych_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_roku_szkolnym_2024-2025_-_Informac.pdf

     

    Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego: https://katowice.e-nabor.pl

     

    Rekrutacja podstawowa elektroniczna dla kandydatów, którzy chcą wybrać swoją szkołę obwodową lub klasę
    o profilu artystycznym, akademickim, - dwujęzycznym lub sportowym poza swoim obwodem na rok szkolny
    2024/2025 rozpocznie się w dniu 11 marca 2024 r. o godzinie 08:00 i potrwa do dnia 22 marca 2024 r. do
    godziny 13:00
    ,
    natomiast dla kandydatów, którzy dokonają wyboru szkoły podstawowej innej niż szkoła obwodowa rozpocznie się
    od dnia 22 kwietnia 2024 r. o godzinie 08:00 i potrwa do dnia 07 maja 2024 r. do godziny 13:00.

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie