• Bawimy się, myślimy, uczymy się.

   • Podczas zajęć z języka polskiego wykorzystano klocki lego. Dzieci budowały z klocków i rozmawiały - po polsku w sposób naturalny wzbogacały zasób słów i uczyły mówić się poprawnie. 

    Opracowała: Barbara Grzegorzewska

    #LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci

   • Klocki Lego na zajęciach w klasie 2B

   • Dnia 31.05 podczas zajęć edukacyjnych uczniowie klasy 2b rozwijali swoje zainteresowania korzystając z klocków lego. Tworzyli według własnego pomysłu różnorodne budowle, zwierzęta, kwiaty, pojazdy. Wykonywali również różnorodne budowle według instrukcji. Zabawy z klockami uatrakcyjniły zajecia szkolne i przyczyniły się do zdobywania umiejętności praktycznych uczniów oraz integrację zespołu.

    Opracowała: Barbara Grzegorzewska

    #LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie