• Certyfikat ZACZYTANA SZKOŁA

   • Biblioteka Szkolna przy Szkole Podstawowej nr 36 w Katowicach w roku szkolnym 2020 / 2021 zdobyła certyfikat ZACZYTANA SZKOŁA w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. 

    certyfikat_zaczytana_szkola.pdf


    Opracowała: Marzena Mybieralska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie