• Komunikat w sprawie profilaktyki koronawirusa

   • W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w woj. śląskim – wysokim wskaźnikiem zakażeń społeczności lokalnej wirusem SARS-CoV-2, konieczne w profilaktyce zakażeń jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny, takich jak: odległość od innych osób, zasłanianie ust i nosa, czy prawidłowa higiena rąk.

     

    Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19:

    • Utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób (co najmniej 1 metr), nawet jeśli nie wydają się chore.
    • Noś maskę poza domem, szczególnie w pomieszczeniach lub gdy zachowanie dystansu nie jest możliwe.
    • Staraj się przebywać w otwartych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikaj zamkniętych przestrzeni. Gdy jesteś w pomieszczeniu, otwórz okno.
    • Często myj ręce. Używaj wody z mydłem lub środka dezynfekującego na bazie alkoholu.
    • Zaszczep się, gdy tylko będziesz mieć taką możliwość. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi szczepień.
    • Gdy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką.
    • Jeśli źle się czujesz, zostań w domu.
    • Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, skontaktuj się z lekarzem. Zadzwoń z wyprzedzeniem do podmiotu medycznego, aby uzyskać skierowanie do właściwej placówki medycznej. Zapewni Ci to ochronę i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się wirusów i innych czynników zakaźnych.

    Maski

    Odpowiednio dopasowane maski mogą wspomóc zapobieganie przenoszeniu wirusów z osoby noszącej maskę na inne. Same maski nie chronią przed COVID-19 – należy także zachowywać odległość od innych osób i dbać o higienę rąk. Postępuj zgodnie z zaleceniami lokalnej instytucji zdrowia publicznego.

   • List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5 - 11 lat

   • List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5 - 11 lat:

    List_MEiN_MZ_szczepienia.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie