• Dyrektor i wicedyrektorzy

   • Dyrektor szkoły:
      Justyna Franczak

    Wicedyrektor szkoły:
    Aleksandra Rams-Gala


    Dyrektor szkoły przyjmuje strony w poniedziałki od godziny 14:00 do godziny 16:00. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie spotkania.

   • Nauczyciele

   • Terminy indywidualnego spotkania z nauczycielami proszę ustalać poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie
    tel. 32 258 35 18, numer wewnętrzny do pokoju nauczycielskiego to 16

     mgr Magdalena Bednarska  wychowawczyni klasy 5a, wychowanie fizyczne, rewalidacja, wspomaganie
     mgr Beata Borek - Wojciechowska  wychowawczyni klasy 2a, edukacja wczesnoszkolna
     mgr Barbara Dobosz  religia
     mgr Barbara Duchowicz  administratorka dziennika elektronicznego Librus, wychowawczyni klasy 2b, edukacja  wczesnoszkolna
     mgr Wioleta Figura  wychowawczyni klasy 4c, język polski, aktywność i kreatywność
     mgr Żaneta Foryt-Solowska  nauczyciel bibliotekarz, chemia
     mgr Justyna Franczak  Dyrektor szkoły, biologia
     mgr Martyna Goszczyńska  religia
     mgr Barbara Grzegorzewska  wychowawczyni klasy 3b, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, wychowawca świetlicy
     mgr Anna Gurowiec  biologia
     mgr Dominika Jędzura  edukacja wczesnoszkolna
     mgr Marcin Jucha  geografia, przyroda, aktywność i kreatywność
     mgr Katarzyna Karczewska  wychowawczyni klasy 7a, matematyka
     mgr Katarzyna Kempny  wychowawczyni klasy 5b, język polski
     mgr Julia Kokot  wychowawczyni klasy 6a, język angielski, aktywność i kreatywność
     mgr Danuta Konca  wychowawczyni klasy 8b, język angielski, aktywność i kreatywność
     mgr Anna Krakowska - Wierzbik  kierowniczka świetlicy
     mgr Magdalena Liszka  rewalidacja, wspomaganie, wychowawca świetlicy
     mgr Małgorzata Niewiadomska  fizyka
     mgr Violetta Nowak  wychowawczyni klasy 4b, język angielski, aktywność i kreatywność
     mgr Renata Orłowska  wychowawczyni klasy 2c, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
     mgr Dorota Pankiewicz  matematyka, aktywność i kreatywność
     mgr Renata Polańska  psycholog
     mgr Aneta Rajda  wychowawczyni klasy 4a, informatyka, technika
     mgr Aleksandra Rams-Gala  Wicedyrektor szkoły, matematyka, aktywność i kreatywność
     mgr Małgorzata Sadowska  wychowawczyni klasy 3c, edukacja wczesnoszkolna
     mgr Iwona Smuła  wychowawczyni klasy 7b, język angielski, aktywność i kreatywność
     mgr Mariola Staszowska  wychowawca świetlicy
     dr Karina Stępkowska  wychowawczyni klasy 3a, edukacja wczesnoszkolna
     mgr Marta Synowiec  język niemiecki
     mgr Aneta Szostok  pedagog
     mgr Krystyna Szumowska - Jaszcza  język polski
     mgr Robert Taraszkiewicz  wychowanie fizyczne
     mgr Dorota Trzepałka  wychowawczyni klasy 4c, wychowanie fizyczne
     mgr Agnieszka Wiąckowska - Siwek  wychowawca świetlicy
     mgr Jadwiga Witek  muzyka, plastyka
     mgr Marzena Wybieralska  wychowawczyni klasy 5b, nauczyciel bibliotekarz, historia, wiedza o społeczeństwie
     mgr Dorota Zabielska  wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
     mgr Agnieszka Zamorska  wychowawczyni klasy 7a, historia, wychowanie do życia w rodzinie
     mgr Iwona Zych  język polski

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie