• Godziny pracy

   •  

    Informujemy, że z dniem 31.08.2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" z siedzibą przy ulicy PCK 1 wypowiedział szkole umowę na świadczenie opieki zdrowotnej nad uczniami,
    z powodu braków kadrowych.

     

    Wszelka dokumentacja medyczna została przez w/w Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego odebrana ze szkoły i w sprawach kart zdrowia należy kontaktować się bezpośrednio
    z w/w podmiotem.

    adres e-mail: zdrowie@spzla-katowice.pl

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie