• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

  • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 4 września 2023 r.
   Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 grudnia 2023 r.
   Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego 2024 r.
   Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
   Egzamin ósmoklasisty język polski 14 maja 2024 r. 
   matematyka 15 maja 2024 r.
   język obcy nowożytny 16 maja 2024 r.
   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
   Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

    

  • Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • WYDARZENIE TERMIN
   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych - weekend majowy 29-30 kwietnia 2024
   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - weekend majowy 2 maja 2024
   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych - egzamin klas ósmych 14-16 maja 2024
   Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - piątek po Bożym Ciele 31 maja 2024

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 36 w Katowicach, ul. Iłłakowiczówny 13
   • 32 258 35 18
   • Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

    40-134 Katowice
    Poland
   • 11 - sekretariat
    14 - gabinet pedagoga
    15 - gabinet higienistki szkolnej
    16 - pokój nauczycielski
    17 - świetlica
    18 - intendent
  • Logowanie